بیمه نوین شعبه استان کرمانشاه

اخبار بیمه نوین شعبه استان کرمانشاه

ماليات ابان ماه

نمایندگی

ماليات آبان ماه

2218

ريال 440,080

2470

ريال 122,774

2471

******

2474

******

2508

ريال 820,437

2531

ريال 196,104

2558

ريال 456,122

2630

ريال 271,017

2631

ريال 753,787

2632

ريال 456,876

2923

ريال 177,510

2925

ريال 1,005,169

2960

ريال 209,491

2965

ريال 768,897

2968

ريال 88,680

2972

ريال 121,102

3077

ريال 747,895

3345

ريال 542,731

3349

ريال 464,261

3369

ريال 246,786

3375

******

3428

ريال 539,127

3431

ريال 550,272

3835

ريال 64,340

3836

ريال 230,052

3976

ريال 80,295

4237

ريال 351,552

4240

ريال 681,841

4243

ريال 110,400

4244

ريال 128,721

4245

ريال 102,257

4246

ريال 319,987

4247

ريال 190,013

4248

ريال 1,058,259

6094

ريال 26,353

2971

ريال 579,413

3743

ريال 471,632

5629

ريال 95,530

 

امور مالي

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 13:25  توسط زهرا فصیح  | 

ماليات ماه مهر

بابت

ماليات مهر ماه 

 3375 

******

 2218 

ريال 179,176

 2220

ريال 50,160

 2470 

ريال 55,753

 2471 

******

 2474 

******

 2558 

ريال 240,111

 2630 

ريال 314,781

 2632 

ريال 451,777

 2923 

ريال 170,251

 2925 

ريال 1,056,523

 2960 

ريال 149,813

 2968 

ريال 197,169

 2972 

ريال 292,397

 3345 

ريال 535,065

 3349 

ريال 739,741

 3369 

ريال 190,764

 3375 

******

 3431 

ريال 316,335

 3836 

ريال 242,634

 3976 

ريال 298,020

 4237 

ريال 473,030

 4243 

ريال 106,970

 4245 

ريال 134,718

 4246 

ريال 105,237

 4247 

ريال 130,532

 5629 

ريال 105,534

 2541 

ريال 1,340,954

 4244 

ريال 537,760

2630

ريال 63,044

3074 

ريال 577,770

 3743 

ريال 793,987

 3743 

ريال 361,317

 2477 

ريال 75,868

 

امور مالي

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 13:17  توسط زهرا فصیح  | 

قابل توجه نمايندگان محترم

آخرين مهلت جهت شركت در امتحانات بيمه مركزي بشرح ذيل مي باشد:

تاريخ آزمون:1393/10/11 آخرين فرصت تحويل مدارك ثبت نام مورخ:1393/09/20

تاريخ آزمون:1393/11/09آخرين فرصت تحويل مدارك ثبت نام مورخ:1393/10/20

تاريخ آزمون:1393/12/07 آخرين فرصت تحويل مدارك ثبت نام مورخ:1393/11/20

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 12:30  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگان محترم ارائه صورت حساب فروش كالا و خدمات بصورت هر ماه (در صورتي كه كامزد دريافت كرده ايد )الزامي ميباشد ./  

 

امور مالي

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 13:27  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگان محترم كارمزدها به حساب واريز گرديد طي همين ماه كسريهاي مدارك خود را برطرف نماييد .  

امور مالي

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 13:22  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگان محترم از تاريخ 08/09/1393 بعضي از گزينه هاي صورت حساب كارمزد تغيير كرده كه اعلام ميگردد ./  

 

شماره :
صورتحساب فروش كالا و خدمات  تاريخ :
نمايندگي: كد ملي/شناسه ملي/كد اقتصادي:كد اقتصادي :  
كد نمايندگي:شعبه:كد پستي : 
آدرس :تلفنفاكس: 
نام شركت :بيمه نوين كد اقتصادي :411145656174شناسه ملي :10103808680شماره ثبت  :   263461       
آدرس :تهران بلوار ميرداماد ميدان محسني خ بهروز نبش كوچه يكم پلاك 11كد پستي :1911933183 
شماره تلفن: 22258046-53فكس: 22923846 
رديف شرح تاريخ مبلغ كارمزد و حق صدور عوارض شهرداري ماليات بر ارزش افزوده جمع كل 
 كارمزد و حق صدور بيمه نامه 1392/12/0512742881230582924587438135074542
       
       
       
       
توضيحات: مهر وامضا فروشنده  :مهر و امضا خريدار :  

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 13:4  توسط زهرا فصیح  | 

(قابل توجه نمايندگان محترم)

شرايط جديد صدور بيمه نامه جهت خودرو هاي باركش عمومي و شخصي و سواري پيكان ROA , RD 

1- عمومي: فقط خودروهاي كه بيمه نامه قبلي آن از شركت بيمه نوين صادر شده باشند قابل صدور مي باشند.

2_باركش شخصي (پلاك شخصي)سال ساخت خودرو كمتر از 5 سال و فاقد خسارت باشند.

سواري:پيكان ROA , RD 

1- بيمه نامه هاي تمديدي نزد بيمه نوين به شرط اينكه فاقد خسارت باشند.

2- صدور بيمه نامه هاي كه از ساير شركت ها جذب مي شوند مشروط بر اينكه سال ساخت خودرو كمتر از 5 سال بوده و فاقد خسارت در 5 سال گذشته باشند.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر 1393ساعت 12:36  توسط زهرا فصیح  | 

مراجعه به شعبه

نمايندگان محترم ذيل تا پنجشنبه مورخ 08/08/1393 حتما" به شعبه مراجعه نماييد .

 

 خانم بهرام آبادي - آقاي مرتضي ياوري - آقاي امير حق شناس - آقاي شاهين حاتمي - خانم صبريه حيدريان - آقاي مهدي عيسي پور - اقاي فاضل جليليان

 

امور مالي

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 8:58  توسط زهرا فصیح  | 

نمایندگان محترم مبلغ مالیات ماه 6 سال 93 جهت واریز به حساب دارایی و عودت قبض به شعبه به حضور اعلام

    
نمايندگي كد                   ماليات
كد 3375  ***,***
 كد 2474  *,***,***
كد 2558  668,301
 كد 3369  320,758
 كد 3345  597,005
 كد 4245  294,775
 كد 2218  435,231
 كد 2965  2,094,274
 كد 3743  868,654
كد 2632  1,124,663
كد 3976  349,388
 كد 3431  656,725
 كد 2630  739,990
 كد 2925  749,085
 كد 2541  608,449
 كد 4237  558,988
 كد 4246  345,511
كد 2471  ***,***
كد 3923  41,849
 كد 3835  283,697
 كد 6094  192,955
 كد 2531  195,898
 كد 2960  199,676
 كد 2968  197,713
 كد 5629  79,543
 كد 3836  266,209
 كد 4247  198,492
 كد 2923  254,387
كد 4243  91,072
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 12:35  توسط زهرا فصیح  | 

نكات ارزش افزوده " مهم "

نمايندگان محترم باطلاع ميرسانم طي تماس تلفني با اداره ارزش افزوده :

ثبت اظهار نامه و پرداخت فيشها تا ساعت 24 زوز پانزدهم مهر 93 مهلت دارد و از ان پس 50% مشمول جريمه خواهد شد . اظهار نامه ها را ثبت موقت و تاييد و مرحله بعد بزنيد و فيشهارا پرداخت نماييد بطور اتوماتيك ظرف 48 ساعت تاييد نهايي ميگيرد ./

 امور مالي

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 12:6  توسط زهرا فصیح  | 

ارزش افزوده دوم تابستان سال 93 جهت ثبت اظهارنامه و ثبت و پرداخت فیش تا 15 ماه جاری اعلام میگردد

      کد                درآمد                  مالیات               عوارض
 
2218 31661575 1678063 854863
2220 4498977 238446 121472
2470 12614558 668572 340593
2471 ******* ***** *****
2474 ******* ****** ******
2508 12674974 671774 342224
2531 21327165 1130340 575833
2541 20281624 1074926 547604
2558 41440472 2196345 1118893
2630 38172050 2023119 1030645
2631 8916824 472592 240754
2632 68849478 3649022 1858936
2923 ۲۶۲۸۱۸۴۸ ۱۳۹۲۹۳۸ ۷۰۹۶۱۰
2925 82599201 4377758 2230178
2960 24730097 1310695 667713
2965 69809124 3699884 1884846
2968 12749497 675723 344236
2972 6562649 347820 177192
3077 10264751 544032 277148
3345 61657504 3267848 1664753
3349 25171284 1334078 679625
3369 28125691 1490662 759394
3375 ******* ****** *****
3428 5385131 285412 145399
3431 80298672 4255830 2168064
3743 82181694 4355630 2218906
3804 22861272 1211647 617254
3835 9456578 501199 255328
3836 19992755 1059616 539804
3923 1394950 73932 37664
3976 34485699 1827742 931114
4237 66449972 3521849 1794149
4238 7426444 393602 200514
4240 11261062 596836 304049
4243 ۱۲۰۹۵۳۸۰ ۶۴۱۰۵۵ ۳۲۶۵۷۵
4245 30844254 1634745 832795
4246 24506635 1298852 661679
4247 18554486 983388 500971
5613 3930852 0 0
5629 18605110 0 0
6094 6431840 340888 173660
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 10:55  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگاني كه تا دوشنبه ظهر 07/07/93 كارمزد به حسابشان واريز نگرديد حتما جهت برطرف نمودن كسري مدارك با شعبه تماس بگيرند ./ امور مالي
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:51  توسط زهرا فصیح  | 

مالیات ماه مرداد سال 93

نمايندگان محترم ماليات مرداد 93 به حسابها واريز گرديد . جهت پرداخت به اداره دارايي و عودت قبض به شعبه اعلام ميگردد ./

 

امور مالي

 
کد                 مالیات به ریال

3431

480,893

2470

378,437

2218

173,337

2531

226,210

3369

235,080

3836

206,387

3375

551,397

4247

102,397

4245

276,872

2558

243,738

3345

730,160

4238

222,793

2474

659,173

3743

566,857

3349

755,139

3077

228,240

2471

437,234

4243

66,062

4237

483,619

5629

58,256

5613

117,926

2972

78,957

2923

174,678

3976

235,875

2925

998,715

4246

389,688

220

55,939

2631

267,505

3804

685,838

4240

337,832

2968

95,974

2960

286,132

2632

940,822

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 7:52  توسط زهرا فصیح  | 

نکته مهم در مورد تغییر شماره حساب صندوق

قابل توجه واحدهاي صدور

 با سلام؛

 احتراما" باستحضار كليه واحدهاي صدور شركت بيمه نوين (سهامي عام) ميرساند حساب بانكي مربوط به واريز وجه و تسويه صندوق نقدي نمايندگان از ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1393/06/27 از حساب شماره 3350000049 بنام شركت بيمه نوين (سهامي عام) نزد بانك ملت شعبه گاندي ،‌به حساب شماره 4930586518 بنام شركت بيمه نوين نزد همان شعبه تغيير مي يابد. به همين دليل كد شناسه صندوق نقدي نمايندگان نيز با توجه به ساختار حساب جديد تغيير يافته و شناسه هاي جديد نمايندگان (جهت استفاده براي واريز وجه به حساب بانكي جديد) در سايت شركت بيمه نوين ويژه همكاران بخشنامه و دستورالعمل ها براي واحد مالي در دسترس نمايندگان محترم قرار دارد. از واحدهاي صدور محترم تقاضا دارد با مراجعه به آدرس فوق كد شناسه جديد خود را دريافت و از ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1393/06/27 مانده بدهي صندوق را بحساب اعلام شده جديد واريز نمايند. مبالغ واريزي بحساب جديد صبح روز شنبه مورخ 1393/06/29 به سيستم فني منتقل و مانده بدهيهاي صندوق نمايندگان تسويه خواهد شد.

 

امور مالي شركت بيمه نوين (سهامي عام)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 12:17  توسط زهرا فصیح  | 

توضیحاتی در مورد صندوق

جهت تسهيل صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و تسويه وجوه حق بيمه‌هاي مربوطه با شرايط و عملكرد ذيل براي هر يك از نمايندگان محترم يك صندوق نقدي تخصيص داده شده است:

1- اعتبار صندوق نقدي اعتبار در نظر گرفته شده براي صندوق هر نماينده مبلغ 40،000،000 ريال است. يعني هر نماينده مجاز است تا مبلغ 40،000،000 ريال بيمه‌نامه صادر و سپس وجوه مربوطه را بطور يكجا و حداكثر ظرف مدت 2 روز به حساب شركت واريز نمايد تا بدهي صندوق تسويه گردد در غير اينصورت صندوق مسدود و امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث وجود نخواهد داشت.

2- نحوه واريز وجه و تسويه صندوق 2-1- كل بدهي صندوق بايد صرفاً با كد شناسه 17 رقمي نماينده به حساب شماره 3350000049 شركت بيمه نوين نزد بانك ملت شعبه گاندي واريز گردد. 2-2- صبح هر روز مبالغ واريزي صندوق نمايندگان كه تا ساعت 24 روز قبل به حساب بانكي شركت واريز شده است از بدهي نمايندگان كسر مي‌گردد. 2-3- در صورت واريز وجه به ميزان كمتر از بدهي صندوق، مبالغ واريزي از بدهي صندوق كسر نمي‌گردد بلكه در حساب بستانكاري نماينده نگهداري مي‌شود تا زمانيكه با مبالغ واريزي بعدي نماينده مبلغ بدهي كاملاً پرداخت و آنگاه بدهي صندوق از محل جمع واريزي‌ها تسويه خواهد شد. چنانچه نمايندگان مبالغي بيش از بدهي صندوق به حساب بانك واريز نمايند، ‌در ابتدا بدهي صندوق تسويه و مابقي واريزي در حساب مطالبات نماينده جهت تسويه بيمه‌نامه‌هاي بعدي باقي مي‌ماند. بعد از واريز بدهي صندوق نماينده فقط مبلغ 7،000،000 ريال اعتبار جهت صدور بيمه‌نامه دارد نماينده بايد در نظر داشته باشد اگر بعد از واريز، بيمه‌نامه به مبلغ بيش از 7،000،000 ريال صادر كرد بايد مجدداً وجه بدهي را به حساب واريز كند.

3- زمان تسويه بدهي صندوق 3-1- مهلت زمان در نظر گرفته شده براي تسويه صندوق 2 روز مي‌باشد به عبارت ديگر فاصله زماني بين دو واريزي نماينده 2 روز تعيين شده است. بنابراين چنانچه نماينده پس از چند روز عدم استفاده از صندوق، از محل صندوق بيمه‌نامه صادر نمايد صندوق فقط تا مبلغ 7،000،000 ريال اعتبار دارد و حتماً بايد وجه مربوطه را همان روز به حساب بانك واريز نمايد. در غير اينصورت صندوق مسدود خواهد شد. 3-2- به هنگام تعطيلات، به تعداد روزهاي تعطيل، به مهلت پرداخت 2 روزه اضافه مي‌شود تا فعاليت نمايندگان با وقفه مواجه نشود. از نمايندگان محترم درخواست مي‌شود به هيچ وجه اطلاعات فيش‌هاي واريزي بابت تسويه صندوق را به صورت دستي در سيستم جامع بيمه‌اي وارد ننمايند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 12:13  توسط زهرا فصیح  | 

جهت اطلاع از کسری مدارک خود با شعبه تماس بگیرید . تا ۲۵ شهریور  ماه برای تکمیل مدارک اقدام کنید  .

توجه داشته باشید بعد از تکمیل کسری مدارک . کارمزد پرداخت میگردد و مهلت پرداخت کارمزد بین یکم الی

 دهم مهر ماه میباشد. 

تکمیل مدارک در روزهای آخر پرداخت کارمزد به عنوان تکمیل مدارک برای کارمزد ماه بعدی در نظر گرفته میشود.

امور مالی

  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور 1393ساعت 9:22  توسط زهرا فصیح  | 

با سلام

توجه:

طبق ماده 17 آيين نامه 75 مصوب شورايعالي بيمه،كليه نمايندگاني كه تاريخ شروع فعاليت آنها از سال 1389 و قبل از آن است و در آزمون بيمه مركزي شركت ننموده و يا نمره قبولي كسب نكرده اند موظفند مبلغ 400/000 ريال به حساب شماره 2178959001000 نزد بانك ملي شعبه شهيد تهراني مقدم كد 234 بنام پژوهشكده بيمه واريز و كپي فيش واريزي به انضمام يك قطعه عكس و تصويركارت ملي تا پايان شهريور ماه 93 تحويل شعبه دهند  و در آزموني كه مورخ 1393/07/17 روز پنجشنبه در يكي از شهرهاي تهران ،تبريز و شيراز برگزار مي گردد شركت كنند .لازم بذكر است زمان دريافت كارت آزمون مورخ 13 و 14 مهر ماه مي باشد در صورت هرگونه سوال در اين زمينه با آقاي بالت تماس حاصل فرماييد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 10:29  توسط زهرا فصیح  | 

مدارک

جهت پرداخت كارمزد مدارك ذيل در نظر گرفته ميشود . توجه نماييد./ P>

تحويل صورت حسابهاي كارمزد سال 91و 92 و خرداد و تير ,و مرداد 93

عدم فيش پرداخت نشده

عدم بدهي هاي سررسيد شده تا تاريخ 31/۰۶/1393

تحويل مالياتهاي تكليفي

تحویل قسط درمان نمایندگی به همکار

تحویل بایگانی به همکاران شعبه 

تكميل بودن ارزش افزوده ها
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 11:33  توسط زهرا فصیح  | 

كارمزد مرداد 93

نمايندگاني كه تا تاريخ جاري كارمزد مرداد 93 را دريافت نداشته اند .كسري مدارك دارند با شعبه جهت برطرف كردن ان تماس بگيرند ./

 امور مالي

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 14:48  توسط زهرا فصیح  | 

كارمزد مرداد 93

نمايندگاني كه تا تاريخ جاري كارمزد ماه مرداد 93 را دريافت نكرده اند با شعبه جهت تكميل كسري مدارك تماس بگيرند ./ امور مالي
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 10:42  توسط زهرا فصیح  | 

قابل توجه واحدهاي صدور

به اطلاع كليه واحدهاي صدور ميرساند: 1- حساب بانكي مربوط به واريزيهاي شناسه دار تمامي رشته ها بجز رشته عمر و پس انداز و صندوق نقدي نمايندگان كه شناسه آنها از تاريخ 1393/6/1به بعد صادر ميگردد از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 4646754200 به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت شماره 4930591831 شركت بيمه نوين نزد بانك ملت شعبه گاندي تهران تغيير مي يابد. بنابراين فقط واريز مبالغي كه شناسه پرداخت آنها قبل از تاريخ 1393/6/1 صادر شده باشد به حساب شماره 4646754200 صورت خواهد گرفت.

2- حساب بانكي مربوط به واريز اقساط بيمه هاي عمر و پس انداز (دفترچه هايي) كه از تاريخ 1393/6/1 صادر مي شود نيز از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت شماره 1357881730 به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت شماره 4930593185 تغيير مي يابد. بنابراين اقساط مربوط به دفترچه هايي كه قبل از تاريخ 1393/6/1صادر شده باشد كماكان بحساب شماره 1357881730 واريز خواهد شد. از واحدهاي صدور درخواست مي شود در انتخاب حساب بانكي جهت واريز وجوه دقت فرمايند تا از بروز اشكال در تسويه حق بيمه ها و اقساط جلوگيري شود . در صورت واريز وجوه به حسابهاي غير مرتبط استرداد وجوه اشتباه واريزي منوط به كنترل صورت مغايرات بانكي و حداقل يك ماه پس از واريز وجه خواهد بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 13:24  توسط زهرا فصیح  | 

تطبیق پرفراژ با اطلاعات پرشده فیش

نمايندگان محترم پرفراژ فيشهارا با اطلاعات فيشي كه پر كرديد تطبيق نماييد در صورت مشاهده اختلاف سريعا نسبت به رفع ان اقدام نماييد ./ امور مالي
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 11:20  توسط زهرا فصیح  | 

قابل توجه نمايندگان محترم شعبه

با سلام

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت ثبت نام آزمون بيمه مركزي تا مورخ 1393/05/20 مدارك ذيل را به شعبه تحويل نماييد (لازم بذكر است تاريخ آزمون 1393/07/17 مي باشد و اگر تا مورخ 1393/05/20 مدارك مورد نظر را تحويل ننماييد قادر به شركت در آزمون نخواهيد بود و عواقب عدم ثبت نام به عهده شخص نماينده مي باشد )1- 1-فيش واريزي به مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب 2178959001000 نزد بانك ملي شعبه شهيد تهراني مقدم كد 234 بنام پژوهشكده

2- يك قطعه عكس 3*4-كپي كارت ملي

خواهشمند است نمايندگاني كه قبل از سال 1389 شروع به فعاليت نموده اند و در آزمون بيمه مركزي شركت نكرده اند جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 11:9  توسط زهرا فصیح  | 

 

* عید فطر؛ عید پایان یافتن رمضان نیست. عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد میشود. رمضان کورهای است که هستی انسان را میسوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر میآورد. فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست، بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. بناست که رمضان با سحرها و افطارهایش. با شبهای قدر و مناجاتهایش از ما آدمی دیگر بسازد. اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شدهایم؛ اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم؛ عید فطر، عید ما نیست.

اس ام اس تبریک عید فطر, متن تبریک عید فطر

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 9:6  توسط زهرا فصیح  | 

اللهم عجل لولیک الفرج

اس ام اس های زیبا برای تبریک عید فطر

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 9:3  توسط زهرا فصیح  | 

مالیات ماه تير نمايندگان ذيل به حساب واريز گرديد

نمايندگي ماليات سميرا محمدي 79,031 آزيتا واثقيان 117,922 محمود اميري 522,561 فردين چشمه كبودي 1,271,342 مژگان دانش پايه 950,892 سعيد كاظمي عليشاهي 255,745 شيرين محمودي 205,727 ليلي باوندپور 353,682 الهام بهرام آبادي 380,249 اليزه اله مرادي ****** محسن ياوري 341,279 شيرين تارا 161,554 فرشته احمدي 449,308 طيبه خسروي 127,187 نسيم ملكي رحيم آبادي 420,354 ژيلا منوچهري خوشينياني ****** رامينا احدي ****** ايلناز شفيعي 1,029,940 امير حسين خزاعي 256,095 اكبر جانجاني 359,391 عابدين احمدي 217,707 شمسي جليلي 405,171 شهين درويشي 287,933 مهدي عيسي پور زنگنه 730,176 قباد عزيزي 79,702 شهاب ميلاني 88,798 مسعود اميري گاميزچي 331,175
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 12:22  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگان محترم تحويل صورت حساب كارمزد تیر 93 براي نمايندگاني كه ماه خرداد كارمزد دريافت داشته اند الزامي است . امور مالي
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 9:32  توسط زهرا فصیح  | 

نمايندگان محترم مشروحه . صندوقهاي خود را جهت پرداخت حقوق ماه تير فعال نماييد./ امور مالي 3349- 3842- 4244- 4249- 4238- 3744- 3358- 2470- 2970- 2541- 3804- 3394- 3332-
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 10:27  توسط زهرا فصیح  | 

مبالغ ارزش افزوده دوره بهار سال 1393 جهت ثبت اظهارنامه و پرداخت

ردیف

نمايندگي

فروش

 ماليات

 عوارض

1

محسن ياوري كد 2218

40757179

2160130

1100444

2

سميرا محمدي كد 2220

9528322

505001

257265

3

نسرين مرادي كد 2470

12407254

657584

334996

4

اليزه اله مرادي كد 2471

*

*

*

5

ژيلا منوچهري خوشينياني كد 2474

*

*

*

6

صفدر محمدي زوراب كد 2477

6562708

347824

177193

7

صادق خاني كد 2480

1632284

86511

44072

8

الهام بهرام آبادي كد 2508

22139166

1173376

597757

9

عابدين احمدي كد 2531

28746471

1523563

776155

10

يگانه محمدي سرارودي كد 2541

11545730

611924

311735

11

مسعود اميري گاميزچي كد 2558

35863256

1900753

968308

12

شمسي جليلي كد 2630

29434828

1560046

794740

13

حميرا طاهري كد 2631

24331221

1289555

656943

14

صبريه حيدريان كد 2632

36308262

1924338

980323

15

نامدار نادري كد 2810

74264

3936

2005

16

فرزاد صباغي كد 2822

7602962

402957

205280

17

اكبر جانجاني كد 2923

27574304

1461438

744506

18

مهدي عيسي پور زنگنه كد 2925

75667656

4010386

2043027

19

امير حسين خزاعي كد 2960

33121713

1755451

894286

20

مرتضي ياوري كد 2965

8210089

435135

221672

21

شهاب ميلاني كد 2968

12058463

639099

325579

22

يوسف ويسي كد 2970

1192268

63190

32191

23

بيتا بهلولي كد 2971

12366041

655400

333883

24

آزيتا واثقيان كد 2972

9969492

528383

269176

25

فرزاد كوه نشين كد 3074

25050413

1327672

676361

26

قباد عزيزي كد 3077

17816768

944289

481053

27

ناهيد اله ياري كد 3249

553381

29329

14941

28

محمود اميري كد 3345

55169346

2923975

1489572

29

جعفر حيدري كد 3349

64588463

3423189

1743889

30

شهين درويشي كد 3369

33878109

1795540

914709

31

رامينا احدي كد 3375

84969927

4503406

2294188

32

شيرين تارا كد 3428

25201714

1335691

680446

33

فردين چشمه كبودي كد 3431

86094391

4563003

2324549

34

ايلناز شفيعي كد 3743

77020962

4082111

2079566

35

پژمان ملكي كد 3835

5984878

317199

161592

36

طيبه خسروي كد 3836

22679447

1202011

612345

37

صفورا احمدي دوستوندي كد 3923

8715799

461937

235327

38

فرشته احمدي كد 3976

36887443

1955034

995961

39

مژگان دانش پايه كد 4237

70014057

3710745

1890380

40

آرش حيدري كد 4240

4297110

227747

116022

41

شيرين محمودي كد 4243

8646940

458288

233467

42

مهدي دارابي كد 4244

14405917

763514

388960

43

ليلي باوندپور كد 4245

17081998

905346

461214

44

سعيد كاظمي عليشاهي كد 4247

14923098

790924

402924

45

 

كارگزار رسمي بيمه مراد علي كرمي 408 كد 6094

4954100

262567

133761

46

 

كارگزاري رسمي بيمه قاسم عبدالتاجديني كد 6117

708260

0

0

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 8:45  توسط زهرا فصیح  | 

قابل توجه نمايندگان محترم:

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات شركت در آزمون بيمه مركزي با داخلي 108 آقاي بالت هماهنگي نماييد .ضمنا منابع آزمون بشرح ذيل اعلام مي گردد:

1- مجموعه قوانين و مقررات بيمه هاي مركزي

2- كليات بيمه( بيمه هاي عمر،حوادث،درمان ،آتش سوزي ،باربري ،اتومبيل ،مسئوليت و مهندسي ) 

3- حقوق بيمه

4- قانون بيمه اجباري شخص ثالث

5- آيين نامه هاي شماره 21،53 ،75،83،54،68،74،79 

(اين آيين نامه ها از سايت بيمه مركزي قابل دريافت هستند و در كتاب مجموعه قوانين و مقررات صنعت بيمه نيز وجود دارند.)

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 12:12  توسط زهرا فصیح  | 

مطالب قدیمی‌تر